SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Prilikom prijave za učešće na dogadjajima u organizaciji udruzenja, Vaši lični podaci se prikuplјaju kroz Registracioni formular.
Lični podaci obuhvataju:

  1. Ime i prezime
  2. Broj telefona
  3. Email adresa
  4. Dijagnoza (pacijenti)
  5. Datum rođenja

Podaci se prikupljaju u svrhu:

  1. Evidencije učesnika događaja
  2. Evaluacija događaja

 

Vaši lični podaci tretiraju se  kao poverlјive informacije a pristup podacima ima samo organizator i zaposleni udruzenja.
Vaši lični podaci neće biti korišćeni u druge svrhe, niti stavlјeni na uvid ili raspolaganje trećim licima.
Popunjavanjem i slanjem prijavnog ili registracionog formulara potvrđujete da ste pročitali i u potpunosti razumeli ovo obaveštenje. Takodje dajete i saglasnot da Udruženje obolelih od limfoma LIPA, Bulevar Nemanjića 9, 18000 Niš, PIB: 104698784 može da prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima Republike Srbije.