4. KONGRES PACIJENATA OBOLELIH OD LIMFOMA I HLL
Hotel Hilton Kralja Milana 35, Beograd
29.10.2022

 

Vreme

  

10:00-10:10

Otvaranje

DEO I: NAPRAVI RAZLIKU- Zašto je važno znati svoj podtip

NHL -etiopatogeneza, dijagnostika, savremene terapijske opcije i kako živeti sa njim

10:10-10:30

Agresivni NHL DLBCL

Prof. dr Lazar Popović

Institut za onkologiju Vojvodine

10:30-10:50

Agresivni NHL – Mantle ćelijski limfom – MCL

Ass. dr Zorica Cvetković

Načelnica odeljenja za hematologiju, KBC Zemun

10:50- 11:10

Indolentni NHL Folikularni limfom

Prof. Dr Miodrag Vučić

Direktor Klinike za hematologiju, Univerzitetski klinički centar Niš

11:10-11:30

Kutani T ćelijski limfom CTCL

Doc. dr Dušan Škiljević

Klinika za dermatovenerologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije

11:30-11:50

Pitanja i odgovori

11:50-12:30

Kafe pauza

 

DEO II: NAPRAVI RAZLIKU- Zašto je važno znati svoj podtip

HL I HLL : etiopatogeneza, dijagnostika, savremene terapijske opcije i kako živeti sa

njim

12:30- 12:50

Hočkinov limfom

Prof. dr Predrag Đurđević

Direktor Klinike za hematologiju, Klinički centar Kragujevac

12:50- 13:10

Hronična limfocitna leukemija- HLL

Ass. dr Vojin Vuković

Klinika za hematologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije

13:10-13:25

Nove opcije u lečenju limfoma

Dr Danijela Agić

Klinika za hematologiju, Klinički centar Vojvodine

13:25-13:40

Pitanja i odgovori

13:40-15:00

Ručak

DEO III: COVID-19 Update za pacijente sa limfom i HLL

15:00-15:20

Imunizacija pacijenata: Dostupni modaliteti za imunokompromitovane pacijente

Doc. Dr Olivera Marković

Načelnica odeljenja hematologije, KBC Bežanijska kosa

15:20-15:30

Pitanja i odgovori

DEO IV: Živeti sa limfomom i HLL-om

15:30-15:50

Kako dijagnoza i bolest utiču na pacijente i porodicu

Uroš Rajaković, psihoterapeut

Centar za edukaciju i razvoj ličnosti, KRUGOVI

15:50-16:05

Priča pacijenta Svetionik nade

16:05-16:20

Pitanja i odgovori

16:20.16:30

Zatvaranje