REGIONALNA KONFERENCIJA

Novi koncepti i pristupi u lečenju limfoma

27 - 29. maja 2022 godine
Beograd, Srbija

MISIJA

Podizanje svesti i osnaživanje pacijenata o značaju preuzimanja aktivne uloge u donošenju odluka o lečenju i nezi

VIZIJA

Pristup relevantnim informacijama, podacima zasnovanim na iskustvu, na osnovu kojih možemo doći do najboljih rešenja

CILJ

Razvoj novih partnerstava uz angažovanje svih zainteresovanih strana i pacijenata na dostupnijem lečenju

POBEDIMO LIMFOM

“Konferencija o novim konceptima i pristupima u lečnju limfoma” je regionalna konferencija udruženja pacijenata koja okupljaju pacijente sa limfomom i HLL. Glavni cilj događaja je izgraditi kapacitete i proširiti mogućnosti pacijenata i predstavnika pacijenata i unaprediti njihove veštine vezane za medicinsko znanje i zastupanja interesa.

Glavni cilj događaja je izgraditi kapacitete i proširiti mogućnosti pacijenata i predstavnika pacijenata i unaprediti njihove veštine vezane za medicinsko znanje i zastupanja interesa. To je jedinstvena prilika za pacijente i predstavnike udruženja pacijenata da:

Saznaju o bolesti, tretmanima i najnovijim istraživanjima od vodećih hematologa i hematoonkologa

Razmene iskustvo o ključnim temama, uključujući podizanje svesti o bolesti i edukacije pacijenata i šire javnosti.

Da se upoznaju i umreže sa drugima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

Identifikuju ključne izazove koji utiču na pristup najnovijim dijagnostičkim procedurama, savremenim terapijskim opcijama u balkanskim zemljama

Omoguće da donosioci odluka u našim državama budu svesni izazova na nacionalnom/regionalnom nivou sa kojima se suočavaju pacijenti/negovatelji koje predstavljamo.

Učesnici će steći znanja koja će im pomoći da pruže podršku pacijentima sa limfomom i HLL i istovremeno mogu ojačati prekograničnu saradnju između pacijenata, udruženja i eksperata u cilju što bolje dijagnostike i lečenje limfoma.

ORGANIZATORI
Maja Kocic Srbija

Maja Kocić

Srbija

Kristina Modič

Slovenija

Mirjana Babamova

Makedonija

Dražen Vincek

Hrvatska

Pirinka Petrova

Bugarska

Dobrodošli u Beograd

Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu, bilo bi neskromno.
(Duško Radović)

“This Networking event has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the EJP RD COFUND-EJP N° 825575”.

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) okuplja preko 130 institucija iz 35 zemalja:

  • 26 država članica EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Hrvatska, Irska, Italija, Holandija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija , Španija, Švedska, Slovačka, Slovenija)
  • 7 pridruženih članica (Jermenija, Gruzija, Izrael, Norveška, Srbija, Švajcarska, Turska)
  • Velika Britanija i Kanada

sa ciljem da stvori sveobuhvatan, održiv ekosistem koji omogućava implementaciju i inovacija na polju istraživanja, nege i tretmana.

 

Partners

SPONZORI